Nova fase de les obres de millora del carrer de Barcelona

  • A partir del 10 de juliol es tallarà la cruïlla amb el carrer del Pas de Llop, anul·lant la connexió del carrer Rafael Casanova amb la carretera de Sant Boi

Els treballs per reconvertir el carrer de Barcelona amb un vial de prioritat pels vianants avancen. A partir del 10 de juliol -i amb una durada aproximada de 8 dies-, es tallarà la cruïlla amb el carrer del Pas del Llop. Tot plegat comportarà diverses afectacions a la mobilitat, que tot seguit descrivim.

Doble sentit de circulació: hi haurà dos vials que passaran a tenir doble sentit de circulació per accedir als guals i pel pas dels serveis.

  • El carrer del Pas de Llop, entre la cruïlla tallada i la carretera de Sant Boi
  • El carrer de Rafael Casanova, entre la plaça de la Vila i la cruïlla tallada

Accés a la carretera de Sant Boi: ja no s’hi podrà accedir des del carrer de Rafael Casanova: els vehicles hi hauran d’anar pel carrer de Ramon Poch.

Transport públic: els autobusos urbans SV1, SV2 i SV3; i els interurbans L60, L61, L62 i e20 (sentit Molins de Rei), es desviaran pel carrer Ramon Poch (on hi haurà una parada provisional) i continuaran per la carretera de Sant Boi, i faran una parada a l’alçada del CAP.

Per a més informació d’aquest projecte, podeu consultar el següent enllaç.

Posted in Territori i mobilitat