Obertes les convocatòries de prestacions per al pagament del lloguer o hipoteca, i les subvencions per a la rehabilitació i accessibilitat d’habitatges

Obertes les convocatòries de prestacions per al pagament del lloguer o hipoteca, i les subvencions per a la rehabilitació i accessibilitat d’habitatges

  • L’Ajuntament destinarà 50.000 euros per ajudar al pagament de les rendes mensuals de lloguer o quotes hipotecàries de l’habitatge i 40.000 euros per millorar l’estat dels edificis i habitatges d’ús residencial del municipi
  • El termini de presentació de sol·licituds és del 4 d’octubre al 3 de novembre de 2023

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha obert les convocatòries per subvencionar el pagament del lloguer i les quotes hipotecàries de l’habitatge habitual, així com per a la rehabilitació i accessibilitat en edificis i habitatges d’ús residencial del municipi.

La regidora d’Habitatge Social, Patrícia Higueras, ha afirmat: “Per al govern de Sant Vicenç dels Horts, l’habitatge és una prioritat absoluta. Les ajudes que estem oferint tenen com a objectiu principal garantir que cada vicentí i vicentina tingui la possibilitat de mantenir la seva permanència en l’habitatge habitual, i aconseguir també que el parc d’habitatges existents es trobi adequat a l’habitabilitat, conservació i accessibilitat necessàries. L’Oficina Local d’Habitatge dona suport i informació al ciutadà per a tot aquest procés de gestió”.

Prestacions pel pagament del lloguer i la hipoteca

La convocatòria per sol·licitar les prestacions per al pagament de lloguer o les quotes hipotecàries, dotada amb 50.000 euros, vol contribuir al manteniment i permanència en l’habitatge habitual i permanent.

Els principals requisits per ser beneficiari/a són: 

  • Destinar més d’un 30% dels ingressos de la unitat de convivència al pagament de la renda de lloguer o quota hipotecària.
  • Ser titular d’un contracte d’arrendament de lloguer, o bé titular de l’habitatge i del préstec hipotecari sobre el mateix.
  • Tenir una renda mensual de lloguer o quota hipotecària fins a 800€/mes, a excepció de famílies nombroses que pot ser fins a 900€/mes 
  • No superar el llindar d’ingressos màxims establerts en 2.35 IRSC per unitat de convivència 

Tota la documentació sobre aquestes subvencions la trobareu disponible al web municipal.

Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges

D’altra banda, l’Ajuntament destinarà 40.000 euros a la rehabilitació d’edificis i habitatges d’ús residencial del municipi, amb l’objectiu de reduir el número d’immobles desocupats, ampliar el parc de lloguer de la Borsa de mediació municipal, millorar la conservació i l’accessibilitat dels habitatges existents, i garantir el deure de conservació dels habitatges mitjançant el finançament dels honoraris tècnics per la redacció de l’informe ITE i els certificats d’eficiència energètica.

Com presentar les sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds és del 4 d’octubre al 3 de novembre de 2023, mitjançant el Registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb certificat digital, adjuntant la documentació establerta a cada convocatòria. Recordeu que disposeu del servei d’assistència SIAC 360º per a la tramitació electrònica a través del número de telèfon 93 656 11 11, en horari d’atenció de 8h a 20h. 

També es poden presentar les sol·licituds presencialment al SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana) situat a l’edifici de Can Comamala, C/ Mossèn Jacint Verdaguer 105, mitjançant cita prèvia, que es podrà demanar per telèfon: 900.111.656 o pel web municipal: www.svh.cat

Oficina municipal d’Habitatge

L’Oficina local d’habitatge i la Borsa de mediació municipal ofereixen informació i assessorament sobre l’accés, el manteniment i la permanència en l’habitatge. Recordeu que podeu demanar cita prèvia o resoldre els vostres dubtes mitjançant el correu habitatge@svh.cat i el telèfon 93 602 92 00 (ext. 4389 o 4393).

Posted in Habitatge