restriccions a l’ús d’aigua

Es decreta la fase d’excepcionalitat del sistema Ter-Llobregat i s’apliquen més restriccions a l’ús d’aigua

  • Es limita l’abastament de la població als 230 litres per habitant i dia, es redueix per a usos agrícoles i industrials, i el reg serà el mínim per mantenir viu l’arbrat
  • El Govern de la Generalitat activa la 4a fase (reserves per sota del 25%) d’un total de 5; la darrera seria la d’emergència (16%)
  • Les autoritats incrementen la vigilància per garantir que es compleix amb les obligacions

El Govern de la Generalitat ha augmentat el nivell d’alerta per sequera, després de 25 mesos sense pluges abundants a les capçaleres dels rius. Així, el sistema Ter-Llobregat (que engloba el nostre municipi) es troba ara en fase d’excepcionalitat, fet que suposa més restriccions a l’ús de l’aigua. El més destacable és que es limita l’abastament de la població als 230 litres per habitant i dia.

A més a més, suposa la reducció del 40% de l’aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, la reducció de l’aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg) i la prohibició del reg de zones verdes, tant públiques com privades (només es permetrà l’aigua per mantenir viu l’arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores). Així mateix, es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts demana responsabilitat al veïnat i que prengui consciència de l’ús que fa de l’aigua, per estalviar al màxim aquest recurs. “Ens trobem en una situació molt complicada, cal que tothom faci un esforç per reduir el consum i evitar que entrem en fase d’emergència”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, María Peláez.

Activat el semàfor taronja

El Govern de la Generalitat ha activat el semàfor taronja d’excepcionalitat, és a dir, la 4a fase d’un total de 5. Actualment, les reserves d’aigua estan per sota del 25% i en aquesta fase també s’activa el Pla Bàsic d’Emergències Municipal per tall de serveis bàsics al municipi. En aquest sentit, les autoritats incrementaran la vigilància per garantir l’ús correcte de l’aigua i sancionar l’incompliment de les obligacions.

El semàfor vermell (fase 5) s’activaria en cas que les reserves baixessin del 16%.

Tot seguit us oferim el detall de la fase d’excepcionalitat actual, amb tot el que comporta:

  • Volum màxim per habitant i dia: Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials)
  • Piscines: L’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a: el reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua; i en centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.
  • Reg: Prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte: per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora; el reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local; la prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.
  • Neteja de carrers i mobiliari urbà: es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.
  • Eliminació de pols en l’aire: es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
  • Granges: l’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

Si voleu més informació, podeu consultar el web https://sequera.gencat.cat/

 

Posted in Medi ambient