Pressupost

El Pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual. Conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent. L’elabora el Govern municipal i l’aprova el Ple municipal.

Aquí podeu consultar dades de cada exercici. Si voleu més informació sobre el Pressupost, la trobareu al Portal de la Transparència, en el següent link:

https://www.seu-e.cat/ca/web/santvicencdelshorts/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/pressupost/despeses-per-programa