Convocatòria de subvencions lloguer

L’Oficina Municipal d’Habitatge assessora, gestiona i tramita les convocatòries de subvencions per al pagament del lloguer d’àmbit autonòmic i local

  • Les ajudes màximes són de 200€/mes per a gent gran i de 250€/mes per als joves
  • S’han de sol·licitar telemàticament a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o presencialment al SIAC

L’Oficina Municipal d’Habitatge anualment informa, gestiona i tramita les subvencions que aprova la Generalitat de Catalunya,  per al pagament de lloguer de l’habitatge o habitació, que son claus per promoure la permanencia en l’habitatge ó habitació que constitueix la residència habitual i permanent a les persones del nostre municipi. La subvenció contempla ajudes per a majors de 65 anys i per a menors de 35.

La regidora d’Habitatge, Patrícia Higueras, ha recordat que l’Oficina Municipal d’Habitatge acompanya a les persones per fer els tràmits: “Garantir la permanència en l’habitatge que constitueix la residència habitual és una prioritat del nostre govern, i per això posem a disposició una important xarxa d’assistència i orientació. Si la ciutadania necessita orientació o suport, els convidem a dirigir-se a la Foneria, on seran atesos i acompanyats”.

Podeu consultar tots els supòsits a les bases de la convocatòria, que també us resumim a continuació:

Qui ho pot sol·licitar?
  1. Majors de 65 anys. El termini és de del 27 de febrer al 27 de març
  2. Menors de 35 anys. El termini és de l’11 de març fins al 12 d’abril

Les persones sol·licitants han de disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC (24.301,57€); i estiguin al corrent de tots els pagaments de les rendes mensuals de lloguer de l’habitatge o habitació.

Import màxim de la subvenció 
  • Pels col·lectius de majors de 65 anys, per unitat de convivència i habitatge: màxim 200€/mes.
  • Pel col·lectiu de menors de 35 anys, màxim 250€/mes tenint en compte el nombre de sol·licituds de subvenció que es presentin pel mateix habitatge i diferents beneficiaris.

Cal tenir en compte que l’import màxim de la renda mensual de lloguer a Sant Vicenç dels Horts pel primer col·lectiu és de 900€/mes (per habitació 450€/mes); i pel segon col·lectiu, de 950€/mes (per habitació 450€/mes).

Com presentar les sol·licituds:

La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant imprès normalitzat que trobareu:

S’ha de presentar telemàticament a:

També es pot presentar presencialment:

  • Al SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana): mitjançant cita prèvia, que es podrà demanar per telèfon (900.111.656) o al web municipal. El SIAC es troba a l’edifici municipal de Can Comamala, al carrer de Jacint Verdaguer 105-113

Recordeu que a l’Oficina Local d’habitatge podreu resoldre els vostres dubtes mitjançant la bústia de correu habitatge@svh.cat, o bé telefònicament al 93 602 92 00 ext. 4389 o 4393.

Posted in Habitatge