Termini per sol·licitar subvencions de Promoció Econòmica

 • Els ajuts es classifiquen en tres grups: foment de l’emprenedoria, activitat agrícola, i nous establiments comercials i millora de la qualitat dels ja existents 
 • El 31 de juliol serà l’últim dia per presentar les candidatures

L’Ajuntament de  Sant Vicenç dels Horts ha aprovat les subvencions de Promoció Econòmica i de la ciutat, que es classifiquen en tres grups: foment de l’emprenedoria, activitat agrícola, i nous establiments comercials i millora de la qualitat dels ja existents. El termini per sol·licitar les subvencions comença l’endemà de la publicació al BOPB, i acabarà el 31 de juliol

El regidor de Promoció Econòmica, Xavi Gómez, ha indicat que l’Ajuntament vol donar suport a diferents col·lectius econòmics de la ciutat “per començar o per renovar els seus projectes, i així poder ser més competitius”. El regidor de Promoció Econòmica ha subratllat, que, en el cas del finançament als agricultors, s’inclouen “millores en el reg per reduir el consum d’aigua”, i que en les ajudes a les empreses ja en funcionament s’ha destinat “una línia en exclusiva a la Vila Vella, que busca ajudar l’economia en aquest barri històric vicentí”.

Subvencions pel foment de l’emprenedoria

Es financen les noves altes d’autònom (RETA) des de l’1 d’octubre de 2023 al 20 de juliol de 2024 amb dues línies:

 • Línia 1: Per a les noves altes d’autònoms i despeses de constitució, gestoria, formació especialitzada (fins a 1000€).
 • Línia 2: Fins a 1500€. Distingeix dues sublínies: 
  • Foment de la digitalització de noves empreses instal·lades a Sant Vicenç dels Horts, constituïdes en el període que va des de l’1 d’octubre de 2023 al 31 de juliol de 2024.
  • Foment de la consolidació de projectes d’emprenedoria, en la millora a la digitalització i inversions tecnològiques, per a empreses instal·lades i amb alta fiscal a l’espai Molí Coworking, durant la seva permanència a l’espai.
 Subvencions per a l’activitat agrícola

Tenen com a objectiu: 

 1. Donar suport a l’ampliació d’explotacions agràries ja existents i la incorporació de nova pagesia.
 2. Fomentar la disponibilitat de terrenys per a l’activitat agrària professional.
 3. Donar suport a la transició a la producció agrària ecològica.
 4. Ajudes per inversions que contribueixin a la modernització, innovació i millora de les explotacions agràries. Contemplen, entre d’altres, les millores en el sistema de reg amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua.
Subvencions per a la instal·lació de nous establiments comercials i de serveis al municipi; i millora de la imatge i la qualitat dels ja existents

Finança les següents despeses, dutes a terme i justificades entre l’1 d’octubre de 2023 i el 31 de juliol de 2024:

 • Línia 1: Despeses associades a l’obertura d’establiments comercial o de serveis al barri de la Vila Vella de Sant Vicenç dels Horts. Se subvencionarà el 50% de les despeses, amb un topall màxim de 2.000 € per cada sol·licitud.
 • Línia 2: Despeses per a la modernització dels locals comercials o de serveis de Sant Vicenç dels Horts. Se subvencionarà el 50% de les despeses elegibles, amb un topall màxim de 4.000 € per cada sol·licitud.
Normativa lingüística per a nous establiments comercials

Qualsevol activitat empresarial nova, comercial o de serveis que vulgui optar a la concessió d’alguna de les subvencions ha de complir les obligacions lingüístiques establertes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i a la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya en matèria de retolació, atenció als clients i usuaris, ofertes de serveis i documentació. 

El Servei Local de Català, del Consorci per a la Normalització Lingüística, es posa a la seva disposició  per assessorar-les i ajudar-les de manera confidencial i gratuïta en l’adequació a la normativa lingüística esmentada. 

Com sol·licitar les subvencions

Abans de sol·licitar la subvenció cal que consulteu les bases reguladores de cada convocatòria, que trobareu a: https://svh.cat/ajuntament/informacio-economica/subvencions-i-ajuts/convocatories-de-subvencions-i-ajuts/convocatories-de-subvencions-i-ajuts-2024/

Al departament de Promoció econòmica i de la ciutat i al Servei Integral d’atenció a l’empresa – SIAE – teniu un equip de persones a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte. Telèfon: 900 111 656. També es pot contactar per correu electrònic: promocioeconomica@svh.cat.

Posted in Economia, Ocupació i empresa