Protecció civil

La protecció civil municipal gestiona i coordina les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant de situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques. El sistema de protecció civil està format per diferents serveis i recursos, públics i privats, i diferents nivells de les administracions públiques. Per fer-ho, actua abans, durant i després de les emergències. Les funcions concretes són:

  • Previsió. Actuacions que permeten identificar el risc, avaluar-lo i conèixer el seu impacte en el territori.
  • Prevenció. Actuacions prèvies de vigilància encaminades tant a la disminució dels riscos com a la detecció immediata.
  • Planificació. Establir i determinar les respostes davant de situacions d’emergència amb l’objectiu de gestionar i coordinar les actuacions dels diferents grups operatius i organismes que intervenen en l’emergència. I això es fa a través dels plans d’emergència i la seva actualització.
  • Intervenció. Conjunt d’actuacions orientades a minimitzar els efectes d’una emergència amb l’objectiu de protegir la ciutadania.
  • Informació. Accions encaminades a fomentar l’autoprotecció entre la ciutadania, donant a conèixer les mesures de prevenció i d’actuació davant d’una situació de risc.
  • Rehabilitació. Tasques i gestions encaminades al restabliment dels serveis essencials, a la valoració dels danys i a l’atenció i el suport als damnificats un cop finalitzada la situació que ha provocat l’emergència.

Al Departament de Protecció Civil Municipal es vinculen dues associacions del municipi, l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil de Sant Vicenç i l’Associació de Voluntariat de Defensa Forestal Puig Castellar (secció 102 ADF Puig Vicenç).

Ens trobareu a:
Can Sala. Prefectura de la Policia Local.
Carrer del Serral, 114. 08620 Sant Vicenç dels Horts

Podeu contactar:
Correu electrònic: protecciocivil@svh.cat
Telèfon: 936566161

Presencialment amb cita prèvia:
Matins: de dilluns a divendres de 9.00 a 14:00 h.
Horari d’estiu (Des del 1 de juliol al 15 de setembre): de Dilluns a Divendres de 9.30 a 13.30h.

Més informació a: