Tramitació Online: https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en relació a totes aquelles qüestions per les que no trobeu un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.   […]

Tràmit Online:   https://seu-e.cat/tramits/826340003/instancia-generica Aquest tràmit permet sol·licitar l’informe urbanístic que acredita la compatibilitat d’una activitat i l’establiment on es vol exercir amb el règim d’ús i edificació establert a la legislació urbanística i en el planejament urbanístic aplicable, així com […]

Tramitació Online:   https://seu-e.cat/tramits/0826340003/comunicacio-activitats Canvi de titular d’activitat sotmesa a règim de llicència o bé de comunicació prèvia. Cal tenir en compte que les Declaracions Responsables sotmeses a la llei 16/2015 no són susceptibles de fer canvis de titularitat i cal […]

És l’informe en matèria de prevenció d’incendis que s’ha de sol·licitar preceptivament per la persona interessada durant la tramitació de la llicència d’obres o d’activitats, segons s’estableix a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en […]